Armatör: Gemi sahibi, taşıyıcı.

Acente: Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş.

NVOCC "Non Vessel Operating Common Carrier" (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan) Co-Loader: Forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan.

Forwarder: Karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren, aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma.

Bill Of Lading (B/L): Denizyolu konşimentosu.

Master B/L: Ana konşimento.

House B/L: Ara konşimento.

Charter Taşıma: Geminin tamamen yada kısmen (part kargo) kiralanarak yapılan taşımadır.

Charter Party: Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir.

Bulk Yükleme: Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme.

Broker: Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan, komisyoncu.

RO-RO Taşımacılığı: Araç, treyler veya konteyner taşıyan gemilerle yapılan taşımacılık.

Yükleme Boşaltma Terimleri

Free In (FI): Limandaki yükleme masrafı
Free Out (FO): Limandaki boşaltma masrafı
Liner In (LI): Yükleme masrafının armatöre ait olması
Liner Out (LO): Boşaltma masrafının armatöre ait olması
Stuffin: İstifleme, yükü konteynere yerleştirme
Unstuffing: Konteynerin içini boşaltma
Stevedoring: Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti

Liman Terimleri

Storage: Limanda depolama / ardiye
Demuraj: Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması
Free Time: Serbest süre. Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.
THC(Terminal Handling Fee): Limandaki elleçleme ücreti
Geçici Kabul: Türkiye'deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır.

Navlunla İlgili Terimler

CAF(Currency Adjustment Factor): Amerikan dolarındaki dalgalanmaların navluna dahil edilmesi.
BAF(Bunker Adjustment Factor): Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi.
Primaj: Genellikle Türkiye'den ihracat navlunlarında kullanılan armatörün riskini azaltmak için koyduğu ek ücret.
War Risk Surcharge (WRS): Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret.
High Cube Surcharge: High Cube konteyner için alınan ilave ücret.
IMCO Charge: Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret.