Akardag Transport, uluslararası taşımacılık sektöründe müşteri odaklı hizmet anlayışı ile müşterilerinin gümrükleme ihtiyaçlarını en iyi şekilde tespit ederek, sahip olduğu kurumsal bilgi birikimi ve yenilikçi yaklaşımıyla sektördeki acentelik, gümrükleme ve danışmanlık hizmetini veren lojistiğin tüm alanlarında olduğu gibi bu alanda da çözüm ortağınızdır.

Başlıca Verdiğimiz Gümrükleme ve Dış Ticaret Hizmetleri

  • İthalat ile ilgili Gümrükleme
  • İhracat ile ilgili Gümrükleme
  • Transit İşlemler
  • Dış Ticaret İşlemleri
  • Danışmanlık ve Risk Analizi İşlemleri

Gümrük Müşavirliği

Ülkemiz sınırları içinde bütün Gümrük Müdürlükleri ve Serbest Bölgelerde yapılmakta olan dış ticaret işlemleri, hizmet kusursuzluğunun ne derece önemli ve hızlı olması gerektiğini bilen, günün hız ve standartlarına ulaşabilmek için gerekli çağdaş teknik donanıma sahip ve kullanılabilen, firmalarımızın tüm iş talebi ve evrak sirkülasyonuna cevap verebilecek düzeyde uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

İthal ve ihraç edeceğiniz eşyaların belirli noktalara zamanında ulaşmasının, ithalatçı ve ihracatçı firmalar için çok önemli olduğunun bilincinde olan Akardag Transport gümrükleme kapsamı içinde olan işlemler için firmalara ücretsiz, gümrükleme sözleşme kapsamında olmayan firmalarımıza gümrük evraklarının belirli yerlere teslim edilmesi, alınması, ilgili yerlere ulaştırılması gibi işlemler için uygun ücretlerle hizmet yapmaktadır.

Danışmanlık ve Bilgi Bankacılığı

Şirketimiz, hedeflerine ulaşmada, bizi başarıya taşıyan çalışanlarımızla birlikte, hizmet verdiğimiz firmalarımızın da memnuniyetlerini sağlamaya yönelik hareket etmekte, eğitim ve bilgilendirme konularına çok önem vermektedir.

Biliyoruz ki hedeflerine en verimli ve en çabuk şekilde ulaşmada insan faktörünün önemli rolü vardır ve ilk hareket noktası İNSAN olmalıdır.

En gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, eğitilmiş, dinamik, takım ruhuna sahip, yaratıcı güçlerini kullandıkları inisiyatiflerle değerli hale getirebilen, kendini sürekli geliştirmeye açık Akardag Transport'ta çalışmayı ayrıcalık sayan, kaliteli ve mutlu bir iş gücü ile çalışmak şirketimizin temel politikalarındandır.

İthalat Hizmetleri

Mevzuat danışmanımızla koordinasyona geçerek G.T.İ.P. (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numarası tespiti.

Gerektiğinde İthalatçı Birlikleri kaydının yapılması, Dış Ticaret Kurumlar Koordinasyon Uzmanımızla koordineli çalışma sonucu Dış Ticaret Kurumları nezdinde gerekli olan Doküman ve raporların temini.

Gümrük beyannamesi kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyaların muayenesinin yapılması, eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutturulması ve ilgili birimlerin bilgilendirmesi, Gümrük vergileri ve diğer masrafların hesap edilerek firmanıza maliyet bildirimi, Teminat mektubu veya bloke çeklerinin alımı, Gümrük beyannamesi tescili ve işlemlerin takibi, Gümrükleme işlemi biten malların tarafınızdan verilecek talimatta belirtilen adrese teslimi, Evrak teslimi formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.

İhracat Hizmetleri

İhraç edilecek eşyaya ilişkin fizibilite çalışması yapılması, Çıkış faturasının düzenlenmesi, Gümrük beyannamesi tanzimi, İhracatçı birlikleri tasdiki, Gümrük çıkış beyannamesinin takibi, Gümrük işlemleri biten beyanname vesaiklerinin taşımacı firmaya teslimi, Geçici çıkışlarda işlemlerin ve sürelerin takibi, Evrak teslimatı (KDV, Banka ve Firma Dosyaları teslimi), Gümrük beyannamelerinin kapanışları, kapatılan beyannamelerin KDV nüshalarının firmaya teslimi.