İnsan Kaynakları

Akardag Transport ailesinde şirketimizin en büyük sermayesini oluşturan faktörü insan kaynağı olarak görüyoruz. Hızla büyüyen, değişime ve öğrenmeye açık olan şirketimizde, çalışanlarımızın gelişimini sağlamak amacıyla çalışanlarının gelişimini destekleyerek şirketin çalışanları ile birlikte büyümesini sağlamaktır.

Akardag Transport için insan kaynaklı politikamızın amacı;

  1. Doğru pozisyonlara doğru insanların istihdamını sağlamak,
  2. Çalışanlarının sürekli gelişimini sağlamak ve memnuniyetini yükseltmek,
  3. Kuruma bağlılıklarını ve verimliliğini arttırarak müşteri odaklı çalışmalarını sağlamak,
  4. Kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratarak karar oluşumuna katılımını sağlamak ve insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

Mail: info@akardag.com


Kariyer Olanakları

Akardag Transport sürekli gelişen ve büyüyen bir şirket olmanın verdiği ayrıcalıkla hem yeni mezunlara hem de deneyimli profesyonellere Türkiye'de ve sektördeki faaliyette bulunduğumuz çeşitli stratejik noktalarında farklı ve birden fazla kariyer imkanı sunmaktadır.

Asıl sermayemizi oluşturan çalışanlarımız hem yetenek ve becerilerinin gelişmesi hem de şirketimizin performansının ve verimliliğinin arttırılması sağlanmaktadır.

Mail: info@akardag.com


Staj Olanakları

Akardag Transport lise ve üniversite öğrencilerini değerlendirmeye alarak, uygun adaylara staj imkanı sunmaktadır. Staj süresince adayların lojistik sektörünü daha yakından tanıma ve gözlemleme fırsatına sahip olmalarını sağlayarak, meslek seçimlerinde öğrencilerimize yol göstermeyi amaçlamaktadır.

Siz de Akardag Ailesinin bir üyesi olmak ve geleceğinize bizimle birlikte yön vermemizi ister misiniz?

Mail: info@akardag.com